Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

HEALING JEWEL


Inhoud Algemene Voorwaarden:
-Toepasselijkheid
-Identiteit en Copyright
-Aanbod
-Prijs
-Veiligheid en privacy
-Bestelling
-Betaling
-Verzending en kosten
-Zichttermijn
-Garantiebepalingen
-Klachten en Vragen
-Geschillen
------------------------------------------------------------------------
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Healing Jewel en consumenten, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.
Door een bestelling te plaatsen geef je als consument te kennen dat je op de hoogte bent van en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Healing Jewel heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden gelden zoals ze op het moment van bestellen kenbaar zijn gemaakt. Voor gevolgen van tekstuele fouten kan Healing Jewel geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn altijd op aanvraag verkrijgbaar en altijd te downloaden vanaf HealingJewel.com.
Healing Jewel  zal -uiterlijk tijdens het bestelproces- aan de consument deze Algemene Voorwaarden verstrekken.

Identiteit en Copyright
HealingJewel.com is een webshop waar edelsteensieraden en accessoires worden aangeboden.
Niets van de inhoud van de website HealingJewel.com mag door derden zonder toestemming van Healing Jewel gebruikt worden. Zonder uitdrukkelijke, vooraf gegeven, schriftelijke toestemming van Healing Jewel is het niet toegestaan beeldmateriaal en teksten te kopiëren, te verplaatsen of te bewaren voor welk doel dan ook.
Alle rechten zijn voorbehouden aan:
Healing Jewel, IKinAL
Secretariaat:
Luchthavenlaan 57
5042 TB Tilburg
NB: wij zijn een webshop zonder showroom of fysieke winkel, ons adres is geen bezoekadres maar slechts het secretariaat.
Telefoonnummer: 06-5700 4703;
E-mailadres: info(apestaartje)healingjewel.com;
KvK-nummer: 17239973;
Btw-identificatienummer: NL151856679B01.
 
Aanbod
Healing Jewel poogt de aangeboden goederen door middel van teksten en foto's, zowel op de gehele website als bij de artikelen zelf, zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk te omschrijven c.q. af te beelden, zodat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

Prijs
De op de webshop aangegeven -en daarmee bij een bestelling overeengekomen- prijs is inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. De actuele verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen en zijn afhankelijk van het aankoopbedrag. Alles over de verzendkosten vind je altijd duidelijk vermeld op de site (zie voet pagina: 'verzending en retourneren').
Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling.
Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
 • de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of;
 • het een redelijkerwijs aan te tonen tiepfout betreft, zoals bijv. een sterling zilveren sieraad voor € 3,-. ; in dit geval zal Healing Jewel de consument hierover berichten en kan de consument de koop kosteloos annuleren.
 
Veiligheid & Privacy
Healing Jewel treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en betalingen.
Healing Jewel  bewaart nooit betalingsgegevens van haar klanten. Al deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het Sisow betaalplatform via een veilige SSL verbinding.
SSL (Secure Socket Layer) is het meest gebruikte veiligheidsprotocol op het internet en wordt gebruikt voor het coderen van data die uitgewisseld worden tussen een consument en een server. Hierdoor is het voor derden niet mogelijk de informatie te lezen. Alle browsers ondersteunen SSL en geven aan wanneer deze beveiliging van kracht is. Je ziet dan bijv. in plaats van www.http:// staan: www.https:// .
Klanten hebben altijd recht op inzage in hun gegevens bij Healing Jewel en verbetering of verwijdering van deze gegevens. Alle klantgegevens worden door Healing Jewel behandeld volgens de richtlijnen van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat alle door de klant of geinteresseerden verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven worden.

Bestelling
Healing Jewel hanteert een minimum bestelbedrag van € 7,50.
Het leveren van producten door Healing Jewel wordt uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Healing Jewel en consument anders is overeengekomen.
Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan Healing Jewel  kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. Na de bestelling ontvang je een bevestiging van de bestelling per e-mail.
Healing Jewel zal geaccepteerde bestellingen over het algemeen binnen 1-2 werkdagen, doch tenminste binnen 7 werkdagen uitvoeren. Duurt de uitvoering onverhoopt langer dan 2 werkdagen dan wordt hier altijd contact over opgenomen met de consument.  
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Healing Jewel pogen om je een vervangend artikel aan te bieden of zal de overeenkomst worden ontbonden op initiatief van de consument of Healing Jewel. Vóór de verzending zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dit geval voor rekening van Healing Jewel.
Alle door Healing Jewel geleverde producten blijven eigendom van Healing Jewel totdat volledige betaling van deze producten heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven.
 
Betaling
Healing Jewel werkt uitsluitend met vooruitbetaling via de volgende betaalwijzen:
 •    Ideal
 •    Paypal (en creditcard via PayPal)
 •    Sofort Banking
Na het bestellen wordt vrijwel direct maar altijd binnen 2 werkdagen de bestelbevestiging electronisch verstuurd. Als consument heb je de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens direct en duidelijk aan Healing Jewel te melden.
Bij het niet betalen van de bestelling ontvang je een mail met betalingsgegevens, waarbij 4% administratiekosten worden berekend tenzij het een technische fout betrof of anders is afgesproken met Healing Jewel.
Deze betaling dient binnen 7 werkdagen na het doen van de bestelling op de rekening van Healing Jewel te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan wordt aangenomen dat je de bestelling niet meer wenst te ontvangen en wordt de bestelling kosteloos geannuleerd.
Healing Jewel kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of een consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Healing Jewel  is gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Verzending & kosten
De actuele verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen en zijn afhankelijk van het aankoopbedrag. Alles over de verzendkosten vind je altijd duidelijk vermeld op de site (voet pagina: 'verzending en retourneren').
Verzending van bestellingen vindt plaats binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst door Healing Jewel van het totale bestelbedrag.
Healing Jewel stelt zichzelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk afleveren van bestellingen. Daarom wordt alles als aangetekend pakket verstuurd.
Als klant krijg je altijd bericht wanneer je bestelling verzonden is en wanneer je dit mogelijk kunt verwachten. Komt het niet op de te verwachten tijd aan, neemt dan binnen 24 uur na de aangegeven te verwachten tijd contact op met Healing Jewel. In dit geval zullen wij nagaan of de bestelling vermist is en contact met je opnemen of de bestelling opnieuw verzonden of geannuleerd wordt. In het laatste geval vindt terugstorting van het bestelbedrag plaats.


Bestellingen worden in de regel binnen 1-2 werkdagen na betaling verstuurd.
Healing Jewel is niet aansprakelijk voor vertraging in de bezorging waar het de postbezorgbedrijven betreft.
 

Zichttermijn
Na het verstrijken van de wettelijke zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst bindend, tenzij de producten vóór het verstrijken van deze termijn in goede staat (ongebruikt en in originele staat verpakt) zijn teruggezonden op de door Healing Jewel aangegeven manier (zie: 'regels voor retourneren').
Tijdens de zichttermijn heb je als consument een herroepingsrecht, waarbij je de mogelijkheid hebt om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

NB: Dit geldt niet voor producten die op maat worden gemaakt, hierbij is het koopcontract meteen bindend. Dit zijn nooit producten die men zonder persoonlijk contact met Healing Jewel in de online winkel kan bestellen.
Een andere uitzondering hierop betreft de artikelen in de categorie 'Uitverkoop edelsteensieraden'. Deze producten worden namelijk al tegen inkoopprijs verkocht.
Na goede ontvangst van een evt. retournering van deze producten wordt het aankoopbedrag exclusief verzend- en retourneringskosten vergoed d.m.v. een waardebon, besteedbaar bij healingjewel.com.

Raken producten tijdens de zichttermijn beschadigd dan mogen ze wel retour worden gestuurd maar wordt het schadebedrag niet terugbetaald door Healing Jewel.
Als producten vóór het verstrijken van de zichttermijn worden geretourneerd op de per mail door Healing Jewel aangegeven manier, wordt het aankoopbedrag van de goederen, exclusief verzendkosten, teruggestort door Healing Jewel op de rekening van de klant. Dit gebeurt in de regel binnen 2, maar maximaal binnen 30 werkdagen na ontvangst van de retourproducten.
Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - zoals bijv. bij outletproducten met een beschadiging of aanbiedingen van producten onder onze inkoopprijs - worden duidelijk in het aanbod worden vermeld.

>regels voor retourneren:

Neem het volgende in acht met het retourneren van producten:
*neem altijd eerst per email contact op met Healing Jewel en geef aan welke producten je wilt retourneren en met welke reden. Graag het bestelnummer vermelden of een reply sturen op de bestelbevestiging.
*verpak de producten in de originele verpakking, zorg ervoor dat ook de verpakking (zakje, kaartje en/of sieradendoosje) niet beschadigt;
*zorg dat het product compleet teruggestuurd wordt (zoals bijv. met oorbellen waarbij de vlindertjes ook weer mee teruggestuurd moeten worden);
*zorg dat het zodanig is ingepakt dat het niet beschadigd kan raken tijdens het transport, hiervan ben je zeker als je het in dezelfde verpakking terugstuurt (dus hetzelfde doosje/zakje in dezelfde brievenbusdoos of hetzelfde pakket).
Ongeacht de reden van retour zenden vragen we je het volgende op de brievenbusdoos (of het pakket) te zetten:

Secretariaat Healing Jewel
Afd. Retouren
Luchthavenlaan 57
5042 TB Tilburg
Linksboven kun je de afzendergegevens zetten (Afz.: en volstaat).


Garantiebepalingen
Healing Jewel garandeert goede kwaliteitsproducten te leveren binnen alle aangeboden prijsklassen. Dat betekent:
-slotjes en onderdelen zijn goed gemonteerd en gecontroleerd op evt. uitstekende deeltjes die irritatie kunnen veroorzaken;
-verlijmde producten zijn gecontroleerd op vastheid;
-de producten zijn niet in strijd met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Zo zijn bijv. metalen onderdelen nikkelvrij (dit wordt blijvend steekproefgewijs gecontroleerd);
-de stenen die verwerkt zijn in de sieraden bevatten geen onnatuurlijke scheuren en de eventueel van nature aanwezige scheuren zijn niet hinderlijk bij het dragen en maken het sieraad niet minder duurzaam;
-sieraden waarbij 'sterling zilver' vermeld staat, zijn daadwerkelijk sterling zilver.

Healing Jewel verwachten van haar klanten dat deze direct bij ontvangst van hun bestelling de sieraden nakijken. Constateer je een beschadiging bij ontvangst van de bestelling, neem dan a.u.b. direct contact op (zie 'Klachten & Vragen'). Vergoeding van beschadigde producten, die niet binnen 24 uur na ontvangst door de klant worden gemeld, kan mogelijk niet plaatsvinden.
 
Klachten & Vragen
Ben je niet tevreden over een levering of heb je vragen met betrekking tot je bestelling, dan kun je altijd contact met ons opnemen op de volgende manieren:
 • e-mail: info (AT) healingjewel.com (niet voluit geschreven vanwege spambots);
 • telefonisch: 06-5700 4703;
 • schriftelijk:
  secretariaat Healing Jewel
  Luchthavenlaan 57
  5042 TB  Tilburg
We stellen het zeer op prijs om feedback te ontvangen. In geval van klachten willen we wel graag in de gelegenheid gesteld worden om dit binnen alle redelijkheid naar tevredenheid van de klant op te lossen.
 
Geschillen
Op overeenkomsten tussen Healing Jewel en haar klanten, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Facebook
Twitter
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »